Poliția Locală Panciu

Poliția Locală Panciu poate fi contactată la numărul de telefon: 0237.275.555Cadru legislativ

Preocuparea Primărie Orașului Panciu pentru siguranţa cetăţenilor din oraş a fost și este una constantă. În anul 2007, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/09.09.2007, a fost votată înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Panciu.

Pe data de 21 ianuarie 2011 Consiliul Local Panciu a votat transformarea Poliţiei Comunitare în Poliţia Locală Panciu, conform legislaţiei în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/21.01.2011 în cadrul Poliţiei Locale a Oraşului Panciu au fost organizate:

  • structura de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor;
  • structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  • structura de disciplină în construcţii şi afişajul stradal;
  • structura de protecţie a mediului;
  • structura de activitate comercială;
  • structura de atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor;

Astfel, Poliţia Locală Panciu funcţionează în baza Legii Politiei Locale nr. 155/2010 care poate fi consultată aici.

Date generale despre înființarea Poliției Locale Panciu

Serviciul Poliţie Locală Panciu va funcţiona în cadrul Primăriei Oraşului Panciu, conform Hotărârii Consiliului Local 51/2007. Dotarea acestui serviciu se face din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Proiectului “Servicii Eficiente şi de Calitate pentru Cetăţenii Oraşului Panciu”. Scopul implementării acestui proiect este acela de a ridica nivelul de siguranţă a celor  aproximativ 10.0000 de pănceni.

Până în prezent, Poliţia Locală a fost dotată cu autoturisme de patrulare şi intervenţie și staţii de emisie-recepţie.

În cadrul Poliției Locale Panciu vor fi angajaţi 15 poliţişti locali. Personalul care va lucra în cadrul Poliției Locale Panciu au urmat o serie de cursuri de specializare. Printre aceste cursuri se numără Cursul de Comunicare în Spaţiul European – curs de limbă engleză, cursuri de Drepturile Omului etc.

Implementarea proiectului european “Servicii Eficiente şi de Calitate pentru Cetăţenii Oraşului Panciu” va avea ca rezultat sporirea ordinii şi siguranţei pe străzile oraşului, în jurul grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din Panciu, dar şi pe stadionul pe care joacă echipa de fotbal FC Panciu. Toate aceste lucruri sunt făcute pentru că Primăria Orașului Panciu face din siguranţa cetăţenilor o prioritate!

Proiectul “Servicii Eficiente şi de Calitate pentru Cetăţenii Oraşului Panciu” nu face altceva decât să continuie preocuparea Primăriei oraşului Panciu de a veni în sprijinul cetăţenilor şi a nevoilor acestora. Ne referim aici la proiectele derulate de autoritatea publică locală pentru modernizarea serviciilor sale, respectiv: “Dotarea şi  modernizarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă” prin achiziţionarea unui autoturism de intervenţie în caz de incendii, dar şi de “Modernizarea şi eficientizarea sistemului de gospodărire comunală” sau de proiectele “„Eco-Sistem”, Panciu Proiect pentru extinderea reţelei de canalizare a oraşului sau „Eco-Sistem”, Panciu Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări. Toate aceste proiecte implementate de Primăria Panciu au avut darul de a duce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.

Obiectivul general ale proiectului este acela de a dezvolta capacitatea autorităţii administraţiei publice locale prin măsuri menite să îmbunătăţească eficienţa şi calitatea acestora, în condiţiile descentralizării.

Implementarea proiectului se referă la serviciile publice de interes local, prevăzute de art. 36 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală – respectiv ordinea şi liniştea publică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt cele legate de necesitatea de a răspunde nevoilor cetăţenilor prin servicii eficiente de ordine şi linişte publică ceea ce va implica eficientizarea structurii care asigură serviciul de ordine şi linişte publică, dar şi modernizarea capacităţii de furnizare a serviciilor de ordine şi linişte publică, prin dotarea corespunzătoare a structurii reorganizate.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt autorităţile administraţiei publice locale din oraşul Panciu care vor beneficia de consolidarea capacităţii de management al serviciilor publice, prin îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor adresate direct cetăţenilor, pe baza unui management adecvat şi a unui personal corespunzător instruit.

Adevăraţii beneficiari ai proiectului “Servicii Eficiente şi de Calitate pentru Cetăţenii Oraşului Panciu” sunt cetăţenii – copiii, tinerii, adulţii şi pensionarii – care se vor simţi în siguranţă pe stradă, o dată cu implementarea acestui proiect care va face ca Poliţiei Locale panciu să devină un serviciu funcţional.

Proiectul privind dotarea Poliţiei Locale Panciu prevede şi realizarea pagini web a serviciului. Prin crearea acestei pagini, Primăria Orașului Panciu creează o interfaţă virtuală cu cetăţenii care vor fi informaţi în permanenţă cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor Poliţiei Locale Panciu. În acelaşi timp, Primăria va beneficia, prin intermediul site-ului şi de un feed-back legat de serviciile oferite de către poliţiştii comunitari.